LANDSTINGET BEHÖVER EN NYSTART!

Valresultat leder inte per automatik till bättre vård eller mer nöjd personal. Sverigedemokraternas stärkta position är något som oroar många av oss. Socialdemokraterna som blev största parti är därför redo att diskutera, kompromissa och hitta gemensamma lösningar på verkliga problem. Att tvingas tänka nytt och lägga gamla käpphästar åt sidan kan vitalisera.

En avgörande fråga för sjukvårdens framtid i Stockholm är att personalen ges bättre fö...rutsättningar att göra sitt jobb. Vi behöver även stärka landstingets ekonomi, minska ohälsoklyftor och psykisk ohälsa, samt satsa på primärvården i hela länet. Vi ser även ett behov av att utveckla kollektivtrafiken och investera i utbyggd cykel- och gångtrafik. Från årsskiftet övergår landstinget till region och får nya bredare uppgifter som kräver ännu mer samverkan och samsyn med kommunerna och andra centrala aktörer.

Jag hoppas och tror att vi kan nå en stabil samsyn över blockgränsen kring hur sjukvården och kollektivtrafiken i länet kan utvecklas utan att Sverigedemokraterna får nyttja sin vågmästarroll och ges ökat politiskt inflytande.

Dela om du också vill se en nystart i landstinget!

Läs mer: https://www.svd.se/s-vi-bor-samarbeta-over-blocken-i-stockh…

See More
Erika Ullberg
Politician

Målgruppsinformation

About This Facebook Ad

One reason you're seeing this ad is that Erika Ullberg wants to reach people who may be similar to their customers. Learn more.
There may be other reasons you're seeing this ad, including that Erika Ullberg wants to reach people ages 18 and older who live near Stockholm, Stockholm County. This is information based on your Facebook profile and where you've connected to the internet.
Tell Us What You Think
Was this explanation useful?
Thanks for your rating.

Ser du inga annonser? Missa inte att stänga av din adblocker.