ATT VILJA BRYTA ”BERÖRINGSSKRÄCKEN”

År 1939 återstartade den sedan länge nedlagda malmbrytningen i gruvan i Taberg utanför Jönköping. Denna tidnings ägare, fackförbundet SAC Syndikalisterna, utmärkte sig genom att opponera sig kraftigt mot verksamheten.

Varför detta motstånd? Jo, gruvan var tyskägd, och malmbrytningen återupptogs för att stålföretagen i Nazityskland skulle ha tillgång till råmaterial. Gruvdriften hade tidigare varit alltför olönsam – malmen i ”tyskgruvorna” v...ar fosforhaltig och av låg kvalitet – men eftersom den tyska efterfrågan blivit så pass stor när Tyskland rustade för krig var läget nu ett annat. I samarbete med bland annat den svenska finansfamiljen Johnson kunde man återstarta malmbrytningen.

Johnsonfamiljen tillhörde inte de finansfamiljer som gjorde sig kända för nazivänlighet – men man var pragmatiker och beredda att utnyttja de ekonomiska möjligheterna där de fanns. Johnsonlinjen inom familjens rederiverksamhet spelade en stor i den så kallade lejdtrafiken från Göteborg under andra världskriget, som innebar att Sverige beviljades tillstånd från Tyskland och från Storbritannien och de allierade att bedriva handel över blockadspärren i Skagerack. I förhandlingarna med Tyskland om detta framhölls att den svenska industrin skulle avstanna och den för tyskarna krigsviktiga exporten till Tyskland skulle sina utan den svenska importen västerifrån.

Familjens dåvarande överhuvud, skeppsredaren och industrimannen Axel Ax:son Johnson visste att sätta de ekonomiska intressena i första rummet.

I dag är Axel Ax:son Johnsons sondotter Antonia Ax:son Johnson familjens mest kända företrädare. Antonia Ax:son Johnson betecknar sig som liberal humanist och säger sig vara beredd att ”slåss till döden för de goda värderingarna”.

Men också hon vet att sätta de ekonomiska intressena i första rummet. I veckan uppmanade hon den borgerliga alliansen att ta makten med hjälp av Sverigedemokraterna.

– Om man tittar på den praktiska politiken, på det som är viktigt för näringslivet: företagarpolitiken, skatterna och ekonomin, så ser jag inte att Sverigedemokraterna behöver vara ett stort problem för alliansen, sade hon till Dagens industri.

Och Sverigedemokraterna har för all del visat att de nog inte tänker ställa till problem på den punkten.

/Toivo Jokkala, Arbetaren

See More

Målgruppsinformation

About This Facebook Ad

One reason you're seeing this ad is that Arbetaren wants to reach people interested in Politics, based on activity such as liking Pages or clicking on ads.
There may be other reasons you're seeing this ad, including that Arbetaren wants to reach people ages 18 and older who live or were recently in Sweden. This is information based on your Facebook profile and where you've connected to the internet.
Tell Us What You Think
Was this explanation useful?
Thanks for your rating.

Ser du inga annonser? Missa inte att stänga av din adblocker.