Byggförbunden från Danmark, Norge och Sverige uppmanar politikerna i de nordiska länderna och efterlyser bättre verktyg för att motarbeta den "osynliga tredje parten" på arbetsmarknaden, nämligen organiserad brottslighet och kriminella nätverk.

En storstadskonferens i Oslo den 31.10 - 1.11 samlas representanter för Byggnadsfacken för hålla konferens och samtidigt skicka propåer till politikerna i Nordiska rådet.

Organiserad brottslighet inom byggbranschen måste stoppas!

...

Det krävs starkare verktyg och ett ökat samarbete mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter. Våra politiker måste ta bort hinder för ett gränsöverskridande samarbete och säkerställa resurser till myndigheternas insatser.

Som fackföreningar inom byggbranschen i Norge, Danmark och Sverige har vi under ett antal år arbetat för att organisera tillresta kollegor från bland annat de europeiska östländerna.

Det är viktigt för:
- Solidariteten mellan arbetare
- Den fackliga organiseringen
- Att säkra ett välfungerande välfärdssamhälle
- Ordning och reda på arbetsmarknaden

Vår motpart på arbetsgivarsidan förhandlar vi dagligen med inom tidigare överenskomna ramar. Den kampen är över 100 år gammal och i konstant rörelse.

Organiserad brottslighet
Under de senaste åren har vi dock upplevt att det har tillkommit en ”tredje” part på arbetsmarknaden, nämligen några ständigt mer målinriktade kriminella krafter, ofta i form av gränsöverskridande nätverk.

De utnyttjar inte bara våra tillresta kollegor, utan har också utvecklat raffinerade metoder för att suga ut miljarder ur statskassorna. Ofta utan att myndigheterna har möjlighet att bromsa dessa kriminella aktiviteter.

Det är vår erfarenhet att den kriminella verklighet som vi möter i form av organiserad brottslighet i byggbranschen, t.ex. människohandel, hot, tvång, missbruk av offentliga medel o.s.v., som kostar samhället mycket skattepengar.

Den organiserade brottsligheten bidrar också till lönedumpning och urlakar våra fackliga avtal. Vi måste som fackföreningar tillsammans försvara de nordiska arbetsmarknaderna. Både mot de brottsliga krafterna och gentemot arbetsgivare som använder lönedumpning som ett verktyg för att pressa löne- och arbetsvillkor.

Därför kräver vi:
• Ändringar i lagar och regler så att kontrollmyndigheterna kan stärkas och så att de kan arbeta tillsammans
• Stärkande av myndigheternas sanktionsmöjligheter
• Etablering av ett tätare internordiskt samarbete mellan myndigheter inom området

Ökade ansträngningar för att bekämpa organiserad brottslighet bör dock inte flytta fokus från dagliga ansträngningar mot att bekämpa brott mot kollektivavtal, mot underbetalning och mot trakasserier av fackliga rättigheter – allt som verkar som ett hot mot ett seriöst arbetsliv. Arbetsrätt ska stå över marknaden.

Ett ”socialt protokoll” i EU-fördraget är ett sådant verktyg. Det måste slå fast att om det råder en tvist mellan fri rörlighet och arbetsrätt, måste rättigheterna väga tyngst. Endast genom denna princip får EU-domstolen en grund att döma efter. Laval-domen i Sverige och liknande fall i Europa har visat att fördragen idag inte är en vän utan en motståndare. Ett socialt protokoll är ett litet steg för att få stopp på lönedumpning och lönediskriminering.

Den fackliga rörelsen i Europa måste ligga i framkant för folkliga initiativ som kan tvinga upp ämnet på den politiska dagordningen. I maj 2019 är det val till EU-parlamentet. Alla kandidater måste avkrävas ett svar om huruvida de kommer rösta för ett socialt protokoll.

BYGGNAS Stockholm-Gotland, BYGGNADS Väst och BYGGNADS Skåne ELEKTRIKERNA Region syd

För mer information, kontakta:
Jonas Sjöberg
Ordförande
Byggnads Skåne
Jonas.sjoberg@byggnads.se
Mobilnr: 070-274 60 12

Visa mer

Målgruppsinformation

Om den här Facebook-annonsen

Du ser den här annonsen eftersom Byggnads Skåne vill nå personer i åldern 18 och uppåt som bor i närheten av Malmö, Skåne County. Den här informationen baseras på din Facebook-profil och på var du anslutit till internet.
Berätta vad du tycker
Var den här förklaringen till hjälp?
Tack för din betygsättning.

Ser du inga annonser? Missa inte att stänga av din adblocker.